İmarzedelere 60 Gün İçinde Ödeme

İmarzedelere 60 Gün İçinde Ödeme

İmar Bankası'ndan bono satın almış olan yaklaşık 22 bin İmarzedeye yapılacak ödeme için gereken Bakanlar Kurulu Kararı çıktı.

Toplam 1 milyar YTL'nin üzerinde tutması beklenen ödeme için, 20 gün içinde başvurular alınacak. Ödeme 60 gün içinde yapılacak. Bonolar için 19 Ocak 2004'ten başlamak üzere Tüketici Fiyatları Endeksi'ne göre faiz işletilecek.

Bakanlar Kurulu'nun, İmar Bankası'nca Devlet İç Borçlanma Senedi satışı adı altında toplanan tutarların ödenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; ödeme süreci şöyle işleyecek: İmar Bankası tarafından toplanan işlem tutarları ve işleyecek faizleri, başvuran hak sahiplerine, hazırlanan taahhütname ve ibraname ödeme sırasında ödeme bankası olan Ziraat Bankası tarafından alınmak kaydıyla, TMSF aracılığıyla ödenecek. TMSF tarafından aktarılan bu tutarlara ilişkin bilgiler yazılı ve elektronik ortamda BDDK, SPK ve Hazine'ye bildirilecek.

Karar kapsamında kesinleşmiş idari yargı kararlarına dayanan her türlü ödemeler için hak sahipleri kesinleşme şerhli ilam ve belirlenen belgelerle birlikte BDDK ve SPK'ya ayrı ayrı yazılı başvuru yapacaklar. BDDK ve SPK, yazılı başvurular için TMSF'ye ortak bildirimde bulunacak. TMSF tarafından, ödeme tarihine kadar hesaplanacak faizleri ile birlikte Ziraat Bankası'na 60 gün içinde aktarılacak. Başvuru için şu belgeler istenecek:

-Vatandaşlık numarasını havi resmi kimlik belgesi veya pasaportun tamamının resmi mercilerce onaylı fotokopisi.

-Yerleşim yeri adresini gösterir resmi belge.

-SPK ve/veya BDDK tarafından istenecek her türlü iletişim bilgileri.

-SPK ve/veya BDDK tarafından gerek görülmesi halinde, başvuruda bulunan ilgililerin kesinleşmiş idari yargı kararı uyarınca alacaklı bulunan kişi olduğunu tespite yarayacak her türlü belgenin aslı veya onaylı sureti.

-Kesinleşmiş ilamın icra takibine konu edilmediğine ilişkin taahhütname.

İCRA ÖDEMELERİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Kapsamdaki ödemelerle ilgili olarak kesinleşmiş idari yargı kararlarına dayanan icra takiplerine ilişkin her türlü ödemeler; hak sahiplerinin BDDK ve SPK'ya ayrı ayrı kesinleşme şerhli ilam ve istenen belgelerle birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine, anılan idarelerin TMSF'ye yapacakları ortak bildirimin ardından, Fon tarafından ilgili icra müdürlüğündeki dosyasına yapılacak. İlgililerin ödeme taleplerine ilişkin bilgi ve belgeler ilgilinin başvurusunu takip eden 15 gün içerisinde yazılı ve elektronik ortamda Fon'a iletilecek.

20 GÜN İÇİNDE BAŞVURU

İmarzedeler, kararın yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde, iadeli taahhütlü posta yolu ile veya özel şirketler aracılığıyla imza karşılığı teslim suretiyle TMSF adına başvuru merkezi olarak belirlenen "Büyükdere Caddesi Bentek İşhanı No:47 K:1 Mecidiyeköy 34387 Şişli – İstanbul" adresine başvuracaklar. Başvuru dilekçesi ekinde şu belgeler bulunacak:

-Gerçek kişi hak sahipleri için; vatandaşlık numarasını havi resmi kimlik belgesi veya pasaportun tamamının resmi mercilerce onaylı fotokopisi, hesap cüzdanı veya menkul kıymet satış işlem sonuç formunun veya alacağın varlığını tevsik edici belgelerin fotokopisi, yerleşim yeri adresini gösterir resmi belge, bankada işlemin yapıldığı tarih ile ödeme için başvurunun yapıldığı tarih arasında hak sahibinin kimlik bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri gösterir resmi mercilerce onaylanmış belge.

-Tüzel kişi hak sahipleri için; tüzel kişiliğin tam unvanı ile vergi ve sicil numarası, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin kimlik bilgileri ve vatandaşlık numarası ile yeni tarihli imza sirküleri, kayıtlı bulunduğu veya tescil edildiği resmi merciden alınmış tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişileri gösterir yeni tarihli yetki ve faaliyet belgesi.

ALACAĞINI KANITLAYAMAYAN İÇİN BANKA KAYDINA BAKILACAK

Elinde alacağın varlığını tevsik edici herhangi bir belge bulunmayan veya ibraz edemeyen talep sahiplerinin, hak sahipliğinin ve/veya alacak tutarının tespitinde, Banka kayıtları esas alınacak. Alacağın varlığında ve/veya hak sahipliğinin tespitinde herhangi bir tereddüt oluşması halinde, bunlara ilişkin ödemeler bu kararda belirtilen sürelere tabi olmayacak.

Belirlenecek tutarlar, birinci fıkrada öngörülen başvuru süresinin sona erdiği tarihten itibaren 60 gün içinde Fon tarafından hak sahipleri adına Ziraat Bankası nezdinde açılacak vadesiz hesaplara aktarılacak. Hak sahibi adına, Ziraat Bankası nezdinde açılan hesaba paranın aktarılmış olması, ödeme hükmünde olacak. Hak sahiplerine yapılacak defaten ve nakden ödemelerde Fon tarafından Ziraat Bankası'na verilen bilgiler esas alınacak. Hak sahiplerine yapılacak ödemelerle ilgili diğer hususlar, Fon ile Ziraat Bankası arasında düzenlenecek protokol ile belirlenecek.

FAİZ 19 OCAK 2004'TEN BAŞLIYOR

Ödemelerde anapara olarak işlem tutarı esas alınacak. Söz konusu tutara, 19 Ocak 2004 tarihinden, başvuru süresinin son gününe kadar (20 günlük sürenin bitimi), Türkiye İstatistik Kurumu'nca 20 günlük sürenin son günü itibarıyla açıklanmış olan en son Tüketici Fiyat Endeks sayısının, tahakkuk dönemi başlangıç tarihinde açıklanmış en son Tüketici Fiyat Endeks sayısına bölünmesi ile bulunan oran üzerinden faiz verilecek.

Herhangi bir sebeple TMSF'ye borçlu olanların bu karar kapsamındaki alacakları, öncelikle Fona olan borçlarına mahsup edilecek.

Ödemelerle ilgili olarak kesinleşmiş mahkeme kararlarında veya bu kararlara dayalı icra takip sürecinde, davalı ve/veya takip borçlusu idareler lehine hükmolunan her türlü alacak, davaya ve takibe muhatap olan idareler tarafından ilgilinin kimlik ve vatandaşlık bilgilerinin ve alacak tutarının Fon'a yazılı ve elektronik ortamda bildirilmiş olması kaydıyla, öncelikle yapılacak ödemelerden mahsup edilmek suretiyle ilgili idarelerin hesaplarına yatırılacak.

Müşterek tasarruf edileceği önceden belirlenmiş ve bu hususta gerekli hukuki belgeleri oluşturulmuş hesap ve alacaklar için, hesap pay oranı belirlenmişse ilgilinin alacak tutarı hesap pay oranı kullanılarak, hesap pay oranı belirlenmemişse hesap tutarı müşterek hesabı olanların sayısına bölünmek suretiyle, hak sahiplerinin alacak tutarı belirlenecek.

GEÇ VE EKSİK EVRAKA DA ÖDEME

20 günlük sürenin bitiminden sonra yapılacak başvurular ile süresi içerisinde yapılmış olmakla birlikte, evrakı eksik olan başvurulara ilişkin ödemeler, gecikmeli talebin Fon'a ulaştığı veya eksik bilgi ve belgelerin tamamlanarak Fon'a ulaştırıldığı tarihten itibaren 60 gün içinde TMSF tarafından, altıncı fıkra çerçevesinde hak sahiplerine ödenmek üzere Ziraat Bankası'na aktarılacak. Ancak, eksik bilgi ve belge içeren başvurulara ilişkin ödeme süreleri, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasından sonra başlayacak.

Yapılacak ödeme talepleri Hazine tarafından sağlanan kaynakla karşılanacak. Kararın uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermeye TMSF'nin ilgili olduğu Bakan (Abdüllatif Şener) yetkili olacak.

VERİLECEK TAAHHÜTNAME

İmarzedeler ödeme başvurusu ile verecekleri "Taahhütname ve İbraname"de şu sözleri verecekler:

-İmar Bankası'nda hesabı üzerinde tesis edilmiş rehin, haciz, tedbir, rehin, blokaj vesaire gibi herhangi bir takyidat bulunmadığı.

-İmar Bankası, TMSF, BDDK ve SPK'ya, hesap veya Devlet İç Borçlanma Senetlerinden kaynaklanan herhangi bir borcumun bulunmadığı.

-Ödemeye başvuruyu kapsamında verilen beyanlarda aksi bir durum ya da haksız ya da fazla ödemede, 1 ay içerisinde paranın geri ödeneceği yoksa icra ile alınacağını kabul.

-Tüm alacağın asıl ve ferileri ile birlikte alındığı, hak alacağı kalmadığı beyan ve kabul.

-İbraz edilen belgelerin gerçeği yansıttığı, anılan belgelerin sahte olduğu, üzerinde tahrifat yapıldığı, sonradan üretilen belge niteliğinde olup geçerliliğinin bulunmadığı ve benzeri nedenlerle hukuka, mevzuata, gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai tüm sorumluluğun ilgiliye ait olacağı.

(ANKA)

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.