Cumhuriyet'in geleceği için oy kullanın

Cumhuriyet'in geleceği için oy kullanın

Cumhurbaşkanı Sezer, 22 Temmuz seçimlerinde vatandaşları göreve çağırdı.

Cumhurbaşkanı Sezer, "Seçimler, demokrasilerin gereği, bizi yönetecekleri belirlemenin yoludur. Seçimlerde oy kullanmak, seçmen sıfatını kazanmış her Türk yurttaşının hakkı ve aynı zamanda yurduna karşı ödevidir. Bu ödev, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği yönünden yaşamsal önemdedir" dedi. Sezer ayrıca Cumhuriyet mitinglerine göndermede bulunarak bu ve benzeri etkinlikleri övdü. Cumhurbaşkanı Sezer, "Türkiye'nin varlığını koruyabilmesi ve her dönem güçlü kalabilmesi, her şeyden önce Cumhuriyet'in değiştirilemez niteliklerinin, Atatürk devrimlerinin yaşatılmasına, tekil devlet yapısının korunmasına bağlıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. 22 Temmuz seçimlerinden önceki son bayram mesajında Cumhurbaşkanı Sezer, vatandaşlara oy kullanmanın Cumhuriyet'i geleceği açısından yaşamsal önemde olduğuna ilişkin uyarılarda bulundu. Cumhurbaşkanı Sezer Bayram'a ilişkin düşüncelerini açıkladıktan sonra şöyle dedi:

"Sözlerimi bitirmeden önce değerli yurttaşlarıma bir konuyu anımsatmak istiyorum. Seçimler, demokrasilerin gereği, bizi yönetecekleri belirlemenin yoludur. Seçimlerde oy kullanmak, seçmen sıfatını kazanmış her Türk yurttaşının hakkı ve aynı zamanda yurduna karşı ödevidir. Bu ödev, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği yönünden yaşamsal önemdedir.
Ayrıca, her çağdaş insan kendini yönetecekleri belirlemek için mutlaka seçimlerde oy kullanmak zorundadır. Bu, aynı zamanda uygarlık göstergesidir. Tüm yurttaşlarımızın üzerlerine düşen bu görevi, büyük bir özenle ve sorumluluk bilinci içinde yerine getireceğinden kuşku duymuyorum."

CUMHURİYET MİTİNGLERİNE ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Sezer, mesajında Cumhuriyet mitinglerine göndermede bulunurken yurttaşları ortak değerlerde buluşturan, Bayrak ve Atatürk sevgisinin doruk noktasına çıktığı etkinliklerin, Türk Ulusu'nun Cumhuriyet'i ve kazanımlarını ödünsüzce yaşatma konusundaki kararlılığını anlamlı biçimde ortaya koyduğunu bildirdi.

Cumhuriyet yönetiminin herkesi kucakladığını, yurttaşların tümünü eşit haklara sahip kıldığını, kadın-erkek ayırımına yol açan çağdışı düşünceyi ortadan kaldırdığını, bireyin özgürleşerek haklarına kavuşmasının ve onları demokratik bir ortamda kullanmasının yolunu açtığını anlatan Cumhurbaşkanı Sezer şöyle dedi:

"Kısacası Cumhuriyet, yurttaşlarımızın çağdaş bir toplum düzeninde onurlu bir yaşam sürmelerini olanaklı kılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün başlattığı Türk Devrimi'yle, aydınlık yarınlara yönelmiştir. Türkiye, tarihe ve insanlığa malolmuş bir önder olan Atatürk'ü yetiştirmenin verdiği gurur ve güvenle, O'nun ilke ve devrimlerinin yol göstericiliğinde çağdaş dünyanın saygın bir üyesi olma yolunda yürümeyi sürdürmüştür.

Bugün, Türk insanının yaşamını huzur ve güven içinde sürdürmesini, Cumhuriyetimizin kazanımlarına, tekil devlet yapımıza, tek devlet, tek ulus, tek bayrak ülküsüne bağlılığımıza borçlu olduğumuz unutulmamalıdır.
Türkiye'nin varlığını koruyabilmesi ve her dönem güçlü kalabilmesi, her şeyden önce Cumhuriyet'in değiştirilemez niteliklerinin, Atatürk devrimlerinin yaşatılmasına, tekil devlet yapısının korunmasına bağlıdır.
Geleceğimiz yönünden büyük önem taşıyan bu temel değerlere sahip çıkılması, yöneteni ve yönetileniyle tüm yurttaşlarımızın ve kurumlarımızın ortak sorumluluğudur.

Yurttaşlarımızı ortak değerlerde buluşturan, Bayrak ve Atatürk sevgisinin doruk noktasına çıktığı etkinlikler, Türk Ulusu'nun Cumhuriyet'i ve kazanımlarını ödünsüzce yaşatma konusundaki kararlılığını anlamlı biçimde ortaya koymaktadır."

GEREKLİ ADIMLAR UZLAŞMAYLA ATILMALI

Türk Ulusunun, dilini, kültürünü, ulusal değerlerini koruyarak "Uygarlık yolunda Yüce Önder'in öngördüğü gibi duraksamadan ilerleyeceğini" belirten Cumhurbaşkanı Sezer, "Türkiye'nin bu süreçte gereksinim duyduğu adımlar, uzlaşmayla atılmalı, ülkenin öncelikleri, yurttaşların özlemleri göz önünde bulundurulmalıdır. Birlik ve bütünlük içinde hareket edilmesi durumunda ülkemiz için aşılamayacak engel yoktur" dedi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yurdun her köşesinde, her yaştan gençlerle ve büyük bir coşkuyla kutlandığını, "Laik, demokratik Cumhuriyet'e, Yüce Atatürk gibi bir Önder'e ve O'nun izinden yürümeye ant içmiş kuşaklara sahip olmanın gururunu yaşadıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Sezer, "Yüce Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına uzanan sürecin de başlangıcı olan 19 Mayıs'ı doğum günü kabul etmiştir. Şanlı tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs, bu yönüyle Atatürk'ün Ulusu'yla özdeşleşmesini en güzel biçimde yansıtan bir gün olarak belleklere kazınmıştır" dedi.

İşgal girişimleri karşısında, tutsaklığı ve ülkenin içinde bulunduğu ağır koşulları yazgı olarak kabullenmeyen Atatürk'ün, Türk Ulusu'nun büyüklüğünü, yüksek yeteneklerini, yurt ve bayrak sevgisini çok iyi bildiği için, büyük bir güven duygusuyla Anadolu'ya geçtiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, şöyle devam etti:

"19 Mayıs, Atatürk'ün 'ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak, Türk Ulusu'nun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasını' sağlamak amacıyla başlattığı ulusal hareketin ilk adımıdır.
Samsun'a varışının ardından ulusal birliği gerçekleştirmek ve bu hedefe ulaşmak düşüncesiyle bağımsızlık ışığını yakan Büyük Atatürk, kurtuluş sürecinde tarihsel adımların atılmasına öncülük etmiştir.
Türk Ulusu, Kurtuluş Savaşı'nın düşünsel ve eylemsel temellerini oluşturan, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da atılan adımlarla yazgısına el koymuş, bağımsızlık ve özgürlük tutkusuyla, yurt ve bayrak sevgisini tüm değerlerin üzerinde tutan yaklaşımıyla dünyada saygınlık kazanmıştır.Atatürk Samsun'da kurtuluş düşüncesini seferberliğe dönüştürürken, kişi egemenliğinden ulus egemenliğine geçilmesini öngören bir süreci de başlatmıştır. Ulusumuz kahraman ordumuzla birlikte Atatürk'ün çevresinde kenetlenerek verdiği onur savaşımıyla, tarihin karanlıklarında kalmayı değil, hak ve özgürlüklerini kullanarak onurlu bir yaşam süreceği, geleceğini kendi vereceği kararlarla kurabileceği Cumhuriyet rejimine kavuşmayı ve çağdaş dünyada yer almayı seçmiştir.
Atatürk, kurduğu Cumhuriyet ve gerçekleştirdiği devrimlerle toplumu, Devlet'i ve kurumları çağdaş bir yapıya kavuşturmuştur. Cumhuriyet yönetimi, yurttaşları yurdunun ve Devleti'nin gerçek sahibi kılmıştır. Laik ve demokratik Cumhuriyet'in kurulması, yurttaşlarımıza önemli kazanımlar sağlamış, Ulusumuza çağdaş dünyanın kapılarını açmıştır."

GENÇLİK ULUSLARIN GELECEĞİDİR

Mesajında "Gençlik ulusların geleceğidir. Gençlerine değer veren, onları en iyi biçimde yetiştirerek, kişilikli ve özgüvenli kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan uluslar, geleceğe de güvenle bakabilirler" diyen Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Unutulmamalıdır ki gençlik, bireyin kendini tanıma ve kanıtlama, kimlik kazanma çabalarının yoğunluk kazandığı, yaşama, çevresine, olaylara bakışının biçimlendiği, yaşamın önemli bir dönemidir. Gençlik dönemi sorunlarının aşılmasında, onlara yardımcı olunmalı, onları zararlı alışkanlıklardan, şiddet içeren eğilimlerden uzak tutmak için toplum ve Devlet olarak anlayış birliği içinde hareket edilmelidir" uyarısında bulundu.

ŞİDDET VE İŞSİZLİK

Gençleri şiddete yönlendirebilecek bireysel, toplumsal ve kültürel etkenler karşısında, eğitim olanaklarından yararlanarak uygun çözümler geliştirilip uygulanmasını isteyen Cumhurbaşkanı Sezer, "Bunların yanı sıra, işsizlik gibi kimi sorunlar karşısında gelecek kaygısı taşıyan gençlerimizin beklentilerine duyarlılıkla yaklaşılmalıdır. Toplum olarak onları anlamak, güvendiğimizi duyumsatmak için çaba gösterilmeli, gerekli destek verilmeli, kendilerini anlatmalarına olanak tanınmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Sezer, mesajında "Atatürk başta olmak üzere, ulusumuzun yetiştirdiği tüm kahramanlarımız, yurdu için canını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz ve gazilerimiz bizlere övünç duyduğumuz bir tarih bırakmışlardır. Tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak, geleceğimizin güvencesi sizleri de aynı bilinçle yetiştirmek bu ülkeye karşı en önemli sorumluluğumuzdur" ifadesini kullandı.
Gençlerin çağdaş bir kimlik kazanarak, doğruluktan, aklın ve bilimin yol göstericiliğinden ayrılmayan, çözümlemeci düşünen, geniş düşünce ufkuna sahip, her zaman ileriye bakan, kararlarını verebilen, kendine güvenen, yurttaşlık sorumluluğunun bilincinde olan ve bunu en iyi biçimde yerine getiren, hoşgörülü, ulusal değerlerini özümsemiş, özgürlük ve bağımsızlığı bir yaşam felsefesine dönüştüren kuşaklar olarak yetişmesini amaçladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Edindiğiniz kazanımlarla yeniliklere ve değişimlere öncülük edecek, sahip olduğunuz birikimi doğru, etkin ve verimli kullanarak yarınlarımızı biçimlendireceksiniz. Atacağınız her adımın, geleceğinde söz sahibi olacağınız ülkemiz için büyük önem taşıdığını unutmamalısınız. Yurt ve Ulus çıkarlarını üstün tutarak, her türlü dogmadan uzak, akılcı ve çağdaş bir dünya görüşünü benimsemelisiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Sezer mesajını şöyle bitirdi:

"Atatürk'ün yaktığı aydınlanma ışığını taşıyarak, bu aydınlığın sürekli olmasını sağlayacak, Türkiye Cumhuriyeti?ni mutlu ve huzurlu yarınlara taşıyacaksınız. Cumhuriyet'in sonsuza kadar genç ve diri kalması sizlerin çabalarıyla başarılacaktır.

Cumhuriyet'in yılmaz bekçisi olan sizlerin, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında sorumluluklarınızın bilinciyle hareket ederek, çağdaş değerlerden asla ödün vermeyeceğinize inancımız sonsuzdur.

Türk Gençliği'nin, Nutuk'taki ve Gençliğe Sesleniş'teki iletileri doğru anlayarak, kendisine emanet edilen Cumhuriyet'i, içinde bulunduğu koşullar ne olursa olsun, her türlü tehditten uzak tutacağına ve sonsuza kadar yaşatacağına yürekten inanıyoruz. Gençliğin Ata'ya yanıtı bunun en güzel kanıtıdır.

Geleceğin aydınlığına, varlığınızdan aldığımız güç ve güvenle ve özverili çabalarınızla ulaşacağız. Atatürk'ün dediği gibi 'Bu Ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir.' Sizin bu bilince sahip olduğunuzdan kuşku duymuyoruz."

ANKA


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.